Naše systémy

Bez batérie

Solárna elektráreň, ktorá pracuje s distribučnou sieťou, takže cez deň môžete čerpať energiu zo solárnej energie a v noci z distribučnej siete. Systém je vhodný najmä pre domácnosti, ktoré spotrebúvajú energiu hlavne počas dňa, napríklad na elektrospotrebiče.

Naša ponuka

S batériou

Vyrobená energie je primárne smerovaná pre Vašu dennú spotrebu. Energiu, ktorú nespotrebujete sa uloží do lítiových batérií, a tak je Vám k dispozícii večer alebo počas škaredého počasia. Tento typ domácej elektrárne je schopný ukladať vyrobenú energiu, ale nie je úplne nezávislý od distribučnej siete.

Naša ponuka

Off-grid

Ostrovné solárne elektrárne, ktoré majú využitie hlavne na miestach, kde nie je možnosť pripojenia do rozvodnej siete, ako napríklad chaty alebo karavany. Tento systém ukladá energiu do batérii a tak zabezpečuje úplnú nezávislosť od centrálnej elektrickej siete.

Naša ponuka

Štátne dotácie

Cieľom projektu Zelená domácnostiam II je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW. Výška dotácie na kolektory je až 500€/kW výkonu, max. však 4 025€. Pre získanie dotácie treba splniť niekoľko podmienok. Žiadateľom o dotáciu musí byť fyzická osoba a inštalácia musí byť na rodinnom dome s popisným číslom, vykonaná certifikovanou firmou.

Sme certifikovanou montážnou firmou, avšak získanie dotácie vám nedokážeme zaručiť. Na takúto zaujímavú dotáciu je vyčlenené iba obmedzené množstvo finančných prostriedkov, ktoré sa v praxi vyčerpá za pár minút. My sa však snažíme poskytovať fotovolatické systémy, ktoré sú výhodné aj bez získania dotácie.

Viac informácii o dotáciach sa môžete dozvedieť na stránke projektu Zelená domácnostiam.

Naša ponuka

Panely
Invertre
Batérie

Jinko 470

Dĺžka (cm) 102.9
Výška (cm) 218.2
Šírka / hrúbka (cm) 3,5
Počet panelov
Výkon (kWp) 2.22
Počet 6

Výkon (kWp) 4.07
Počet 11

Výkon (kWp) 6.29
Počet 17

Výkon (kWp) 8.14
Počet 22

Výkon (kWp) 9.99
Počet 27

JA Solar 370

Dĺžka (cm) 105.2
Výška (cm) 177.6
Šírka / hrúbka (cm) 3,5
Počet panelov
Výkon (kWp) 2.35
Počet 5

Výkon (kWp) 4.23
Počet 9

Výkon (kWp) 6.11
Počet 13

Výkon (kWp) 7.99
Počet 17

Výkon (kWp) 9.87
Počet 21